به گزارش خبرنگار برنا از برزیل، مسئولان برگزاری مسابقه تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه را 39081 نفر اعلام کردند.

این در حالی است که ورزشگاه بایکسادا چهل و پنج هزار نفر گنجایش دارد.