محممد جواد ظریف به همراه تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و خبرنگاران همراه این تیم در محل سفارت ایران در وین به تماشای بازی تیم ملی ایران نشستند.
به گزارش خبرگزاری برنا محمد جواد ظریف،وزیر امورخارجه کشورمان به همراه تیم مذاکره کننده هسته ای و خبرنگاران ایران در سفارت ایران جمع شدند و بازی تیم ملی فوتبال کشورمان را به صورت زنده تماشا کردند.