به گزارش سرویس ورزشی برنا، ترکیب ابتدایی تیم های ملی آرژانتین و آلمان به شرح زیر است: تیم ملی آلمان: نویر ، هوئدس، هوملس ، کرامر، شواین اشتایگر، اوزیل ، کلوزه ، مولر ، لام ،کروس و بواتنگ. تیم ملی آرژانتین: رومرو، گارای ، زابالتا ، بیلیا، پرز ، هیگواین، مسی، ماسکرانو، دمیکلیس ، روخو و لاوتزی.