به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به اینکه لباس اول هر دو تیم آلمان و آرژانتین سفیدرنگ است، انتخاب رنگ پیراهن های بازی امشب طبق قوانین از قبل وضع شده صورت گرفت که بر اساس آن آرژانتینی ها با لباس دوم خودشان که آبی رنگ است به میدان می روند و آلمان ها یکدست سفید رنگ خواهند بود.