به گزارش سرویس ورزشی برنا، "سپ بلاتر" تا سال 2016 با توجه به عبور از 80 سالگی مجبور به بازنشستگی از کمیته بین المللی المپیک می شود.

بلاتر حتی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست فیفا نیز دیگر امکان عضویت در IOC را ندارد.

در حال حاضر قانون محدودیت سنی 70 سال برای عضویت در کمیته بین المللی المپیک پا بر جاست اما بلاتر که قبل از اعمال این قانون در سمت خود به عنوان رئیس یک فدراسیون جهانی انتخاب شده بود تا 80 سالگی اجازه عضویت دارد.

وی که در سال 1999 برای اولین بار به عضویت IOC در آمده بود در جلسه سوچی 2014 عنوان کرده بود:"قانون محدودیت سنی نوعی تبعیض محسوب می شود و اگر قرار بر لغو عضویت یکی از اعضاء کمیته بین المللی المپیک باشد باید این موضوع به رأی عمومی گذاشته شود."

گفتنی است برنامه اصلاحی جنبش المپیک هم از سوی "توماس باخ" رئیس کمیته این هفته در دسترس عموم قرار گرفت.