به گزارش سرویس ورزشی برنا، در آخرین رنکینگ اعلام شده توسط فدراسیون جهانی کاوه مهرابی با ده پله صعود نسبت به رنکینگ قبل در جایگاه 101 یک نفره مردان قرار گرفت. علی شاه حسینی نیز با سه پله ارتقا رتبه 115 را به خود اختصاص داد. سروش اسکندری دو پله صعود داشت و رده 196 را بدست آورد.

ضمن اینکه  محمدرضا خردمندی با دو پله سقوط و محمدرضا خانجانی با یک پله سقوط به ترتیب در جایگاه 234 و 243 جهان قرار گرفتند. همچنین صدرالدین صادقی با رتبه 505 و فرزین خانجانی با رتبه 685 دیگر بدمینتون بازان ایرانی حاضر در رنکینگ یک نفره مردان جهان بودند.

در دونفره آقایان تیم محمدرضا خردمندی ، علی شاه حسینی با یک پله سقوط در جایگاه 153 جهان قرار دارد. تیم های های علی شاه حسینی ، محمدرضا خانجانی  و سروش اسکندری ، محمدرضا خانجانی نیز به ترتیب در رنک 239 و 253 جای دارند.

در بخش بانوان نیز سحر زمانیان با سه پله ارتقا در جایگاه 236 یک نفره بانوان جهان قرار دارد. نگین امیری پور با دو پله صعود رتبه 241 را به خود اختصاص داده است. ثریا آقایی با رتبه322، سارا دلاوری با رتبه328، صابره کبیری با رتبه 351، آرام سجادی و یسری بیگی هر دو با رتبه 399 دیگر بدمینتون بازان ایرانی حاضر در رنک جهانی هستند.

 در قسمت دونفره نگین امیری پور، سحر زمانیان با دو پله سقوط رنک113 را از آن خود کردند. ثریا آقایی ، یسری بیگی در رتبه 245 قرار دارند.