به گزارش سرویس ورزشی برنا، موراتی در بین کسانی قرار دارد که توسط هیات رییسه فدراسیون فوتبال ایتالیا برای پاسخ دادن به چند سوال در مورد کالچوپولی سال 2006 فوتبال این کشور، احضار شده است.

دستکاری در نتایج و تبانی با داوران از جمله اتهام هایی بود که چهار سال قبل در مورد پرونده کالچوپولی به اثبات رسید و در آن مقطع یوونتوس به همین دلیل به دسته پایین تر سقوط کرد و دو عنوان قهرمانی خود را از دست داد.

پیش تر هم موراتی به دخالت در این پرونده متهم شده بود و اکنون باردیگر بوسیله پلیس فدرال و قاضی این پرونده در ناپل برای روشن شدن برخی از موضوعات و پاسخ دادن به بعضی از سوالات احضا شده است.