به گزارش سرویس ورزشی برنا، طبق برنامه ریزی فشرده اتحادیه انگلیس قرار بود امروز 9 بازی برگزار شود که ظاهرا بار دیگر مشکل یخ بندان گریبان لیگ برتر گرفته است.

این اتحادیه به همین دلیل دو بازی امروز را لغو کرده و بعید نیست که دیگر بازی ها هم به همین ترتیب لغو شود.

بازی تیم های بلکپول با لیورپول و اورتون با بیرمنگام بدلیل یخ بستن زمین مسابقه و اطراف ورزشگاه لغو شد تا بدین ترتیب امروز تنها هفت بازی در انگلستان انجام گیرد.

گفتنی است هفته گذشته یخ بندان 7 بازی را لغو کرد.