به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در چهل و نهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، مسایل مربوط به جوانان را موضوعی ملی دانست و گفت: برای تحقق و اجرایی کردن برنامه‌های مربوط به حوزه جوان، باید وظایف همه دستگاه‌ها مشخص شود.
 
محمد عباسی افزود: باید همه امکانات دولتی در مسیر تحقق نیازهای به حق جوانان به‌کار گرفته شود.

وی دستیابی به نتایج و اهداف مورد نظر در حوزه جوانان در حداقل زمان را منوط به تقسیم کار و تخصیص اعتبارات مناسب به دستگاه‌ها در جهت اجرایی نمودن وظایف سازمانی دانست و خاطر نشان کرد: این اقدام نیازمند تبیین قوانین مربوط و تعیین شاخص‌های مناسب است.

وزیر ورزش وجوانان نیاز سنجی و بررسی برنامه‌های مدون ویژه جوان بر مبنای کارایی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: باید نیازهای جوان به صورتی تامین شود که زمینه ساز تعالی و تبلور اهداف عالیه آن‌ها باشد.

وی در ادامه با تاکید بر توجه ویژه به نیازهای دختران اظهار داشت: هر چند ما در تبیین شاخص‌های مربوط به جوانان قایل به تفکیک جنسیتی نیستیم، اما واقعیت این است که شاخص‌های مربوط به بانوان باید تعریف ویژه‌تری داشته باشد.

محمد عباسی دقت نظر در تبیین برنامه‌ها بر اساس امکانات موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: وظایف هر ارگان و سازمانی در رابطه با حوزه جوانان باید تعریف شود تا در برنامه ریزی‌ها دچار مشکل نشویم.