داود ملکی کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی برنا از چاپ شانزدهمین فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان بعد از 4 سال خبر داد و گفت: چهاردهمین و پانزدهمین شماره فصلنامه سال 87 به چاپ رسیده است.

وی علت دیرکرد چاپ این فصلنامه را مشکلات مالی و پشتیبانی عنوان کرد و گفت: سعی بر این است از این به بعد فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان هر فصل به فاصله 10 یا 15 روز دیرتر به چاپ برسد.

کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این‌که این فصلنامه طبق روال گذشته در اختیار اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، صاحب نظران علمی و پژوهشی قرار خواهد گرفت، گفت: این فصلنامه در دسترس عمومی و قابل فروش نیست. 

ملکی اهداف این فصلنامه را ارتقای دانش علمی و بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های موجود، کمک به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه ورزش و جوانان، بررسی مسایل و چالش‌های فراروی جوانان و ورزش کشور با ارایه راهکارهای نوین در این زمینه‌ها و انعکاس جدیدترین یافته‌های جوان پژوهی در داخل و خارج از کشور دانست. 

کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان افزود: در این فصلنامه از مقالات اساتید دانشگاه، پژوهشگران و محققان استفاده شده است.