مسعود امینی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان براساس مصوبه شورای مدیران معاونت فرهنگی و تربیتی در پایان هر سال عملکرد تمامی مراکز وزارتخانه استان‌ها را جمع‌آوری و استان‌های برتر را معرفی کند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در ادامه خاطرنشان کرد: در 31 شاخص مانند تولیدات محصولات فرهنگی، معرفی خدمات بخش‌های دولتی و غیر دولتی استان‌ها در حیطه ازدواج، اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه‌های مکتوب در حوزه ازدواج و خانواده، تولیدات و محصولات فرهنگی در حوزه ازدواج، و شاخص‌های دیگری مورد بررسی قرار گرفت.

امینی با اشاره به این مطلب که پنج استان بهترین و بیشترین عملکرد را در این سه حوزه ازدواج به خود اختصاص داده‌اند، گفت: استان آذربایجان شرقی در حوزه ازدواج، مشاوره و خانواده با 93.25 درصد، خراسان جنوبی 90.25 درصد استان دوم، خوزستان 88.50 درصد استان سوم و هرمزگان با 82 و ایلام با 79 درصد رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.