به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل ستاد خبری جشنواره حضرت علی اکبر (ع)فریبا حاجی علی عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، گفت: اگر فقط به دادن یک پاکت، تقدیرنامه و مدال از جوانان برترمان بسنده کنیم کار اشتباهی کرده‌ایم چون اینها در گنجینه‌ها خاک می‌خورد.

وی با مهم دانستن شناسایی نخبگان گفت: شناسایی نخبگان از سن جوانی آغاز می‌شود و نقطه‌ی پرش در کشورهای توسعه یافته دنیا همین شناسایی نیروهای جوان و نخبه‌ای بوده است که به بهانه‌های مختلف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و سامان دهی شده‌اند. 

حاجی علی گفت: ساماندهی نخبگان شناخته شده در کشورهای توسعه یافته هم به رشد جوانان و نخبگان کمک می‌کند و هم آنها را به خدمت دستگاه و نظامی درمی‌آورد که با تزریق امکانات و توجه ویژه‌ می‌توانند از استعدادهای آنها به نحو احسنت استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده افزود: جوانان شناسایی شده در هر دوره نباید رها بشوند. این جوانان، افراد برجسته و نخبگان کشور هستند و باید در مجموعه‌ای ساماندهی شوند و تحت پوشش‌های خاص قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: نباید فقط به بنیاد نخبگان اتکا کرد. بنیاد نخبگان عمدتاً رویکرد علمی، پژوهشی و فناوری دارد و فعالیت‌های آن می‌تواند بخشی از فعالیت‌های این مجموعه ساماندهی باشد که فعالیت همه جانبه‌ای دارد یعنی هنری، ورزشی، کارآفرینی و ابعاد دیگری که در جشنواره به آن پرداخته می‌شود.

عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان پیشنهاد کرد: برنامه ریزی برای ایجاد شبکه‌ای غیر دولتی از جوانان و نخبگان شناسایی شده انجام شود. این افراد در هر دوره به وزارت ورزش و جوانان متصل و در زیر مجموعه‌ی آن فعال شوند. قرار گرفتن این افراد در این فضا باعث شکوفایی آن‌ها و برقراری تعامل بین سازمان و نخبگان می‌شود. در اینجا ارتباط است که موضوعیت دارد.

حاجی علی گفت: اگر فقط به یک پاکت، تقدیرنامه و مدال بسنده کنیم کار اشتباهی کرده‌ایم چون اینها در گنجینه‌ها خاک می‌خورد.

رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده افزود: همان طور که برای چهره‌های ماندگار علاوه بر شناسایی و جایگاه ویژه در نظام، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است برای جوانان برتر هم باید برنامه‌ریزی شود تا آنها هم به چهره‌های ماندگار تبدیل شوند.