به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از ستاد خبری جشنواره‌ی حضرت علی اکبر(ع)سید محمد امین قانعی راد عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گفت: باید برای تحقق ایده‌های جوانان برنامه ریزی کنیم تابه پیشرفت برسیم.

وی ادامه داد: اگر تقدیر از جوانان در جشنواره‌ها فقط به جایزه دادن ختم شود این تقدیر نیست بلکه نمایش تقدیر است. تقدیر ایده وقتی است که هر فرد در جامعه بداند ایده‌اش محترم و قابل ارزش است و به جای این که فقط به جوانان و افراد صاحب ایده جایزه بدهیم باید برای تحقق ایده‌های جوانان برنامه ریزی کنیم.

قانعی راد گفت: دانش برای رسیدن به کار و بازار است. اگر بتوانیم صاحبان ایده را با مصرف کنندگان ایده پیوند بدهیم خوب است و باعث پیشرفت یک ایده می‌شود اما نیاز جوان کار و شغل است و باید امکان اجتماعی فعالیت را برای جوان فراهم کرد.

مدیر گروه علم و جامعه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: به جای نخبه گرایی باید کاری کنیم که تحصیل کردن در جامعه ارزش پیدا کند. و از فضای کاذب برای تولید دانش کم کنیم. مگر این که به صورت سمبلیک هر سال یک دانشمند جوان در حوزه‌های مختلف معرفی شود که او در مقیاس جهانی و ملی افتخاراتی داشته باشد.

وی با اشاره به سابقه‌ی خود در زمینه‌ی دبیری جشنواره جوان خوارزمی افزود باید دید از برگزاری جشنواره چه هدفی داریم و آیا در جریان برگزاری جشنواره به هدف دلخواه می‌رسیم یا نه.

قانعی راد پیشنهاد کرد: پروژه‌ای برای ارزیابی جشنواره در سال‌های برگزار شده تعریف شود که دستاوردهای این جشنواره و ارزیابی شرکت کنندگان، برگزیدگان و غیربرگزیدگان با پرسش از آنان در این تحقیق به دست آید و بررسی شود آیا جشنواره به هدفش رسیده است.