به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به این مطلب که برای مشارکت دادن، فعال کردن و ارتقای هویت جوانان هفت برنامه اصلی داریم که به مجلس، دولت، مسئولین و رسانه‌ها اعلام می کنیم، گفت: کاری که در برنامه معاونت ساماندهی امور جوانان پیش بینی کرده ایم بسترسازی مناسب برای فعال کردن حوزه‌های دیگر به خصوص استفاده کردن از نیروی بی‌شمار مردم و خود جوانان برای حل مسائل جوانان است. برای مشارکت دادن، فعال کردن و ارتقاء هویت جوانان هفت برنامه اصلی داریم که به مجلس، دولت ، مسئولین و رسانه ها اعلام می کنیم.

وی در تشریح برنامه‌های هفت گانه معاونت ساماندهی امور جوانان عنوان کرد: اولین برنامه ما توجه به مسئله ارتقای هویت دینی و ملی جوانان است که بحث بسیار مهمی است و جوانان ما آمادگی‌های زیربنایی آن را دارند و باید برای آن برنامه ریزی کرد.

گلزاری مشارکت دادن جوانان در توسعه اجتماعی را دومین برنامه و راهبرد این معاونت دانست و اظهارداشت: ما باید مشارکت جوانان را جدی بگیریم و آنان را در حل بسیاری از معضلات که از دست خودشان برمی‌آید مشارکت دهیم.

معاون ساماندهی امور جوانان توجه به موضوع ازدواج و تحکیم خانواده و زیر شاخه‌های آن را قدم بعدی این معاونت در برنامه ریزی راهبردی دانست و افزود: در حوزه ازدواج هیچ کار موثری در زمینه ی همسرگزینی،ترغیب جوانان به ازدواج، کاهش طلاق و ...انجام نشده است و باید به این حوزه توجه ویژه داشته باشیم.

گلزاری با بیان اینکه ارتقاء جایگاه جوان در جامعه و جوان باوری برنامه و سیاست چهارم معاونت ساماندهی امور جوانان است، افزود: در نظر داریم با جوان باوری و باور به قدرت، نیرو و زیبایی های جوان، به شادابی جوان در جامعه بیافزاییم. امید باید در دل مردم و جوانان ایجاد شود و این مهم با همدلی و کمک خود مردم و جوانان میسر می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان مسئله بهبود وضع معیشت و اشتغال، موضوع افزایش شادی،نشاط و رشد فضایل اخلاقی و برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی جوانان را از دیگر برنامه‌های هفت گانه این معاونت خواند و عنوان داشت: این هفت برنامه اصلی و راهبردی به کمک 23 دستگاه عضو ستاد ساماندهی امور جوانان و خود مردم و جوانان و مطالبه رسانه‌ها از دستگاه های متولی امور جوانان اجرا خواهند شد.

گلزاری گفت: برای اجرای برنامه‌های هفت گانه باید به صورت جدی یک عزم ملی را فعال کنیم همانطور که در جنگ و خیلی کارهای دیگر این عزم ملی را به‌وجود آوردیم. ما در این راه باید از مشارکت خود جوانان استفاده کنیم. امیدواریم با حمایت دکتر صالحی جلسات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان را به صورت جدی‌تر و با اعضای اصلی تشکیل دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه رسانه جای مطرح کردن کسی نیست، افزود: رسانه ها می توانند یک سیستم بسته را از فروپاشی نجات دهند. ما با رسانه‌ها قول همکاری می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم که مسائل گذرا و سطحی را دامن نزنند و به مسائل اصلی و بنیادی بپردازند.