به گزارش سرویس اجتماعی برنا، دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر کارآمدی بدنه مدیریتی حاضر در وزارت ورزش و جوانان، گفت: بنده بنایی بر تغییر در معاونین و مدیران فعلی وزارتخانه ندارم و ایمان دارم با کمک همین مجموعه کوشا و دلسوز می توانیم به اهداف و برنامه‌های از پیش طراحی شده دست یابیم که در همین راستا از تمام همکاران وزارتخانه می‌خواهم با قدرت به کار خود ادامه دهند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به زمان از دست رفته از همه کارشناسان و متخصصان دو حوزه ورزش و جوانان و همین طور اصحاب رسانه دعوت کرد تا این مجموعه را در مسیر دشوار و پر مسئولیتی که پیش رو دارد، یاری دهند.