به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری  فهیمه فرهمند پور با بیان این مطلب گفت: اجرای طرح دورکاری زنان شاغل زمانی منطقی به نظر می رسد که زیرساخت های اداری، تجهیزاتی و اجرایی آن در همه سازمان ها و ارگان ها تعریف شده باشد در غیر این صورت تنها کارمندان از دفتر کار خود در ادارات دور می شوند.

وی افزود: اگر قرار باشد در چنین شرایطی دورکاری زنان اجرا شود و هیچ امکان سخت افزاری و نرم افزاری به آنها داده نشود و از سوی دیگر امکانی برای نظارت بر نحوه عملکرد آنها وجود نداشته باشد، عملاً تنها دولت به کارمندان دورکارش حقوق پرداخت می کند.

به گفته فرهمندپور اجرای طرح دورکاری تا زمان ایجاد زیرساخت های لازم به صلاح هیچ کس نیست. ضمن آنکه وزارت کشور اجرای طرح دورکاری را برای زنان متوقف کرده است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان همچنین درباره افزایش مرخصی زایمان توضیح داد:تمامی کارکنان رسمی دولت باید از قانون افزایش مرخصی زایمان برخوردار شوند و اگر این قانون برای آنها اجرا نشود، تخلف است.

وی ادامه داد: از زمان ابلاغ دستورالعمل افزایش مرخصی زایمان، وزارت کشور این طرح را اجرایی کرده و در حال حاضر زنان شاغل در وزارت کشور از مرخصی زایمان ۹ ماهه برخوردار می شوند.