هفدهمین نشست سراسری بنیادهای استانی نخبگان، صبح امروز با حضور دکتر سهراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، معاونان و مدیران بنیاد و روسای دفاتر استانی در محل بنیاد ملی نخبگان آغاز به کار کرد.

به  سرویس اجتماعی برنا، هفدهمین نشست سراسری بنیادهای استانی نخبگان طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه چهاردهم و پانزدهم اسفندماه در تهران برگزار می شود.

نشست های سراسری بنیادهای استانی نخبگان در راستای برنامه ریزی و هماهنگی میان بنیاد ملی نخبگان و بنیادهای نخبگان استانی، استفاده از پتانسیل های موجود در استان ها و همچنین ارتقای سطح برنامه های حمایتی از نخبگان، برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این نشست که در محل سالن اجتماعات بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، دکتر سهراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و معاونان و مدیران بنیاد حضور داشتند.

بررسی ماموریت ها و وظایف بنیادهای استانی، بررسی چگونگی توسعه فناوری در استان ها، بررسی موضوع های مربوط به سند راهبردی کشور در امور نخبگان، فرهنگی، برنامه ریزی و مقررات و سفرهای استانی دولت از جمله مواردی است که در هفدهمین نشست سراسری بنیادهای استانی نخبگان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.