مولاوردی ضمن اشاره به فرصتی که در این دیدارها برای آشنایی بیشتر و تبادل تجارب در اختیار هیات ها قرار می دهد، در زمینه گسترش ارتباط و تعامل با وزارت امور زنان، خانواده و سالمندان وجوانان کشور آلمان اعلام آمادگی کرد.

معاون رئیس جمهوری درامور زنان وخانواده دردیدار بامعاون وزیرخانواده زنان،سالمندان و جوانان کشورآلمان راههای کمک به حل مشکلات فرا روی جامعه زنان ودختران رامورد بحث وبررسی قرار دادند.

به گزارش  سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی و اکله فرنرهم روز دوشنبه در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن که در مقر اصلی سازمان ملل در حال برگزاری است، دیدار و گفت وگو کردند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به فرصتی که در این دیدارها برای آشنایی بیشتر و تبادل تجارب در اختیار هیات ها قرار می دهد، در زمینه گسترش ارتباط و تعامل با وزارت امور زنان، خانواده و سالمندان وجوانان کشور آلمان اعلام آمادگی کرد.

وی همچنین از وزیر زنان، خانواده، سالمندان و جوانان آلمان به منظور سفر به تهران دعوت نمود و ابراز امیدواری کرد که اینگونه نشست ها با بهره مندی از خرد جمعی بتواند به ارایه راه حل های اساسی برای مشکلات فرا روی زنان و دختران بپردازد.

الکه فرنرهم نیز در این دیدار به موضوعات و زمینه های مشترک همکاری در این حوزه اشاره و از هیت ایرانی برای دیدار از آلمان دعوت عمل آورد.

پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن از نوزدهم در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گشایش یافت و تا بیست و نهم اسفند ماه جاری ادامه خواهد داشت.

نمایندگان دولت های عضو کمیسیون مقام زن، ارکان ملل متحد و سازمان های غیردولتی از تمامی نقاط جهان در این اجلاس حضور خواهند داشت.