به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، محمدرضا عبدالرحیمی اظهار کرد: پروازهای داخلی در مقایسه با سال قبل هفت درصد و پروازهای خارجی ۴۶ درصد افزایش داشته است. ‌

وی با بیان اینکه تعداد مسافران در نوروز امسال ۲۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشت گفت: این میزان در پروازهای داخلی ۱۶ درصد و در پروازهای خارجی ۴۶ درصد بود.

وی همچنین اظهار کرد: کل نشست و برخاست هواپیمای مسافری در پروازهای داخلی و خارجی ۱۴.۳ درصد افزایش داشته و این میزان در پروازهای داخلی هفت درصد و در پروازهای خارجی ۴۶ درصد بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: در نوروز امسال ۱۳ هزار و ۳۶۶ پرواز انجام شد که این تعداد در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۱۵ پرواز بود.

وی ادامه داد: تعداد کل مسافران در نوروز امسال یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۶۳۰ مسافر بود که این تعداد در سال گذشته یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۶۴۰ مسافر بود.