معاون میراث فرهنگی با اشاره به انتصاب مهندس بهشتی به ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بهشتی از شخصیت های فرهنگی، ملی و منحصر به فردی است که عمیقا میراث فرهنگی را شناخته و درک کرده است؛ از این منظر بهترین گزینه برای ریاست پژوهشگاه در شرایط کنونی است.

به گزارش سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری برنا، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی افزود: به دلیل اینکه وی بنیانگذار پژوهشگاه سازمان بوده است این انتصاب عزم بلند پژوهشی سازمان در حوزه میراث فرهنگی را نشان می دهد.

وی با اشاره به تجربه و سطح بالای مدیریتی مهندس بهشتی در حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: این انتصاب بسیار هوشمندانه، مدبرانه و بیانگر عزم رییس سازمان میراث فرهنگی برای یکپارچگی موضوع میراث فرهنگی در کشور و ارتقا کیفی آن در سطح ملی و جهانی است.

معاون میراث فرهنگی با تاکید بر نقش منطقه ای و کلیدی پژوهشگاه در کشورهایی که دارای فرهنگ مشترک با ما هستند اظهار کرد: پذیرفتن مسوولیت از سوی مهندس بهشتی در شرایطی که بسیاری از مراکز علمی وپژوهشی و دستگاههای فرهنگی از مشورت های وی بهره می گیرند فداکاری دیگری است که نشان از عشق و همت بلند ایشان در حوزه میراث فرهنگی دارد.

طالبیان در ادامه افزود: خوشبختانه تجربه گران سنگ مدیریتی بهشتی و شناخت وی از متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و همراهی کامل معاونت میراث فرهنگی با پژوهشگاه منشاء تحولات مثبت و خیر خواهد بود.
وی همزمانی این انتصاب با سالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع) را اتفاق مبارکی دانست و گفت: با انتصاب مهندس بهشتی به ریاست پژوهشگاه سازمان همه دست اندرکاران به آینده میراث فرهنگی خوش بین هستند.
معاون میراث فرهنگی با قدردانی از زحماتی که جلیل گلشن تا این مرحله در پژوهشگاه سازمان متقبل شده اند افزود: مطمئنا آقای گلشن مثل همیشه یاور پژوهشگاه و میراث فرهنگی خواهند بود.
وی در پایان انتصاب مهندس بهشتی به ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به دست اندرکارن، مردم و رییس سازمان میراث فرهنگی تبریک گفت.