رییس کمیته ایکوم ایران انتصاب مهندس بهشتی به عنوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مبارک دانست و گفت: تجربه مهندس بهشتی در حوزه فرهنگ، میراث فرهنگی، نگاه و نظریه پردازی و مهمتر از همه خصلتهای فرهنگ ایرانی شامل تسامح و تساهل، همزیستی، همراهی و مدیریت قوی فرهنگی، چشم انداز بهتری را نسبت به امروز برای پژوهشگاه میراث فرهنگی به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری برنا، احمد محیط طباطبایی رییس کمیته ایکوم ایران با بیان این موضوع افزود: ایشان از معدود مدیران فرهنگی هستند که با شیوه، نگاه و جهان بینی خاصی که در حوزه کاری خود دارند همه بخشهای مجموعه مدیریتی خود را تحت تاثیر قرار می دهند.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش در هر سازمانی بیانگر نگاه متاثر از تفکرآن سازمان و یکی از ملزوماتش به عنوان بخش عقلایی ، تجربه و اشراف مدیر مربوطه نسبت به این حوزه است.

وی در پایان انتصاب مهندس بهشتی به عنوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به فال نیک گرفت و تبریک گفت.