بازرس کانون آهنگسازان خانه سینما در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی برنا گفت: مدیر جدید رسانه ملی باید مدیریت زمانی با استفاده از فناوری ها و رسانه نوین را در شیوه کاری اش قرار دهد. می‌توان فناوری های نوین را در خدمت رسانه قرار داد.


محمد فرشته نژاد با اشاره به گسترش شبکه های تلویزیون از نظر کمیتی بیان کرد: مدیریت گذشته با توجه به طیف انبوه مخاطب ها شبکه های بسیار زیادی راه اندازی کرد که می‌توانست با تغییر محتوا و بهبود کیفیت شبکه های دیداری و شنیداری موجود نیازهای همه مخاطبانش را برآورده سازد.


او با توجه به پیشینه رسانه تلویزیون گفت: در سال های گذشته با وجود تنها دو شبکه سراسری «یک و دو» هر برنامه تولیدی با بهترین کیفیت ساخته می‌شد. به طور مثال سریال های قدیمی الان هم مخاطبان ویژه ای دارد.


فرشته نژاد در پایان خاطر نشان کرد: نگاه نظارتی و نگاه مدیریتی با توجه به اهداف نظام به همراه استفاده از نیروهای کارامد و کاربردی که اشراف به زمان داشته باشند باید در نظر گرفته شود.