به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، در یکی از شهرداری های استان تهران حدود 100 تن آهن آلات که به صورت ضایعات نگهداری می شد به یک باره مفقود شده است.

این مقدار آهن آلات از انبار خدمات شهری شهرداری این شهر مفقود شده و مسئولین این شهرداری تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نداده و موضوع به صورت محرمانه باقی مانده است.

تا کنون هیچ یک از مسئولین شهرداری مقصر یا مقصرین این ماجرا را اعلام نکرده اند.