وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرهیختگان را سرمایه معنوی جامعه دانست و گفت: احترام به فرهیختگان یکی از ویژگی های مهم دولت تدبیر و امید است زیرا احترام به اندیشه، دانشگاه و خواسته های دانشگاهیان همواره مورد توجه رئیس جمهور قرار دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، علی ربیعی در نشست با جمعی از فرهیختگان در موسسه انتشارات علمی و فرهنگی کشور به مناسبت هفته کتاب، افزود: تمایز دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته احترام ویژه ای است که برای فرهیختگان کشور قائل است.

وی تاکید کرد: در جوامعی که اندیشمندان حرف نخست را در جامعه می زنند، انسان های بهتری زندگی می کنند.

وی با ارزش نهادن به جایگاه کتاب، اظهار داشت: علیرغم آنکه رسانه های متنوعی متناسب با رشد فناوری در جامعه ایجاد می شود اما کتاب همچنان منزلت خود را حفظ کرده است.

وی با مقایسه نسلی که با کتاب پرورش یافته و نسلی که با اینترنت و ماهواره رشد کرده، گفت: باید تلاش شود منزلت کتاب همواره در جامعه حفظ شود و علیرغم فناوری های نوین کتاب را به زندگی انسانها برگردانیم.

وی کتاب را میراث فرهنگی ارزشمند ذکر کرد و با اشاره به حضور اندیشمندان در این نشست، ادامه داد: شما نیز میراث فرهنگی ارزشمند سرزمین ایران هستید لذا باید بدانید رشد و توسعه بدون ارتقا ذهنی جامعه رشد نمی کند.

ربیعی با اشاره به 800 میلیارد دلار درآمد دولت های نهم و دهم، گفت: متاسفانه علیرغم این همه درآمد نه فقر از بین رفت، نه عدالت و نه شغلی در کشور ایجاد شد و نه هزینه ای برای ارتقا فرهنگی جامعه تخصیص یافت.

وی با اشاره به تغییراتی که در دولت یازدهم در سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده، گفت: تغییراتی که در سازمان یادشده انجام شده تفاوت مهم دولت تدبیر و امید را با دو دولت گذشته نشان می دهد.

وی با اشاره به 56 درصد رکود انباشته شده، گفت: ممکن است رکود اقتصادی را بتوان جبران کرد اما رخدادهای فرهنگی که جامعه را متاثر می کند، قابل جبران نیست.

به گفته این مقام مسئول، خانواده بزرگ وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی که 51 درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند علاوه بر مسئولیت تامین رفاه، چگونگی ارتقا فرهنگی را پیگیری می کنند.

وی دلیل حضور خود در میان اندیشمندان کشور را ناشی از احترام دولت تدبیر و امید به این گروه از نخبگان اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: هدف از توجه به مسائل فرهنگی سودآوری نیست و خرید سهام موسسه انتشارات علمی و فرهنگی از سوی سازمان تامین اجتماعی، دلیلی بر این مدعا است.

وی تصریح کرد: خوشحالم که امروز در وزارتخانه ای کار می کنم که عدالت اجتماعی را پیگیری می کند و در این جهت در صدد توسعه عدالت فرهنگی نیز است. محو فقر، گرسنگی، محرومیت، صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت غذایی از اولویت های کاری وزارت کار محسوب می شود.

وی افزود: دولت مسئولیت این مهم را برعهده دارد که شرایطی را فراهم کند تا از ادیبان جامعه برای ارتقا فرهنگی بیشتر یاری بگیرد.

به گفته وزیر کار، جامعه نیازمند گفتمان فرهنگی است. مدت هاست که از ایران اندیشه ای صادر نمی شود و باید بسیاری از نخبگان فرهنگی جامعه که شایستگی دارند، مطرح نمی شوند لذا باید شانه های خود را خم کنیم تا قدبلندهای فرهنگی بتوانند به عنوان اولویت های جامعه همواره تاثیرگذار باشند.