معاون پرستاری وزارت بهداشت، از تشکیل جلسه شورای عالی بیمه ویژه خدمات پرستاری تا قبل از پایان سال خبر داد و گفت: وزیر بهداشت به شدت پیگیر تشکیل این جلسه است.


به گزارش برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، محمد میرزابیگی، اظهارداشت:« بر اساس توافق وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است تا قبل از پایان سال جاری، جلسه شورای عالی بیمه با محوریت خدمات پرستاری، تشکیل شود.»

وی با اشاره به عضویت وزارت بهداشت، وزارت تعاون، بیمه های پایه و تکمیلی در شورای عالی بیمه، تأکید کرد: «تشکیل این جلسه، یک اتفاق سرنوشت ساز برای جامعه پرستاری است.»

میرزابیگی با اعلام اینکه تعرفه خدمات پرستاری به تصویب وزارت بهداشت رسیده است، افزود: «با تصویب نهایی این خدمات در شورای عالی بیمه، دو اتفاق سرنوشت ساز برای جامعه پرستاری کشور رخ می دهد. نخست، اینکه تعرفه های مصوب خدمات پرستاری از نگاه شورای عالی بیمه مشروعیت پیدا می کند و دوم اینکه، پوشش بیمه ای این خدمات رقم می خورد. »

وی با تأکید بر پیگیری وزیر بهداشت مبنی بر تشکیل این جلسه تا قبل از پایان سال جاری، گفت:« جامعه پرستاری و دست اندرکاران حوزه پرستاری کشور، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسائل تعرفه های پرستاری را پیگیر باشند.»

معاون پرستاری وزیر بهداشت در ارتباط با زمان دقیق تشکیل جلسه شورای عالی بیمه، اظهارداشت: «تاریخ دقیق آن را نمی دانم اما مطمئن هستم تا قبل از پایان سال این جلسه تشکیل می‌شود.»