وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از آنجا که توسعه بدون شناخت واقعیت اجتماعی زنان ناممکن است باید به موضوع واقعیت اجتماعی زنان بیشتر اهتمام ورزیم.

به گزارش خبرنگار سرویس جوان و جامعه برنا، علی ربیعی در مراسم امضای تفاهم نامه با معاونت زنان ریاست جمهوری، گفت:«من از آن دسته ای نیستم که بخواهم واقعیت اجتماعی زن را نادیده بگیرم سعی می کنم بگویم این واقعیت اجتماعی چه ابعادی دارد و ابعاد مثبت و منفی آن چیست لذا بیشتر به ابعادی می پردازم که به حوزه وزارتی ام مرتبط است.»

وی درباره زنانه شدن محیط های کاری نیز اظهار داشت:« آیا شما محیط های کاری مشاهده کرده اید که تقریبا همه افراد فعال در آن زن هستند به ویژه در بخش خصوصی این محیط بیشتر دیده می شود.»

ربیعی در مورد کار زنان مجرد گفت: «به طور کلی تجرد زنان در ایران افزایش یافته و برخی استدلال می کنند که مشکلات ازدواج سبب این تغییر شده اما می خواهم شما را به این واقعیت ارجاع دهم که بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی از استخدام نیروی کار غیرمجرد استقبال نمی کنند، مهمتر اینکه هر اقدامی که انجام دهید تا به نوعی از زنان حمایت کنید کارفرما اشتیاق کمتری برای استخدام زنان به خرج می دهد.»

وی پیرامون سبک زندگی زنانه گفت: «زنان به عنصر تعیین کننده سبک زندگی بدل شده اند، نوع مصرف، انگیزه های زندگی و الگوهای عمل خانواده و جامعه را زنان تاحد زیادی تعیین می کنند و الگوهای زیباشناختی و گرایش های زندگی تحت تاثیر زنان قرار گرفته است.»