به گفته شهرداری منطقه 15، دستفروشان منطقه شوش سازماندهی می‌شوند.

 به گزارش سرویس جوان و جامعه برنا، علی اکبر انجمنی با اشاره به مصوبه شورای شهر درخصوص لزوم ساماندهی دستفروشان، گفت: پدیده دستفروشی و سدمعبر در منطقه مخصوصا در محدوده شوش، شهرزاد و خیابان طیب از جمله مسائلی است که از گذشته در محدوده وجود داشته است.

 وی افزود: برای ساماندهی دستفروشان سطح محدوده پنج روزبازار در منطقه تدارک دیده شده که تقریبا 1500 دستفروش در آن متمرکز و ساماندهی و موجب شکل گیری نوعی بازارسنتی شده است.

 انجمنی از آمادگی برپایی روز بازارها برای پذیرش دست فروشان خبر داد و گفت: بازارهای روز ظرفیت پذیرش دستفروشان سطح محدوده را در آستانه سال نو دارد تا بدون ایجاد سد معبر آنها بتوانند به فعالیت بپردازند.