مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت:«اصلاحات و تغییرات کتاب های پایه چهارم و هشتم تا پایان بهمن ماه امسال به اتمام رسیده و برای چاپ و ارایه در سال تحصیلی آینده آماده می شود.»

 به گزارش سرویس جوان و جامعه برنا، محمود امانی طهرانی گفت:« اکنون نتایج ارزیابی کتاب های پایه سوم ابتدایی و هفتم متوسطه اول استخراج شده و تغییرات لازم برای کتاب های سال 94 اعمال می شود.»

مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در خصوص تغییر کتاب های پایه های چهارم و هشتم نیز گفت:« برای پایه چهارم دو درس علوم و تعلیمات دینی اکنون در حال جمع آوری و تکمیل اطلاعات هستیم تا پس از مشخص شدن ارزیابی ها و بر اساس نتایج اجرای آزمایشی، تغییرات لازم صورت گیرد.»

وی تصریح کرد:« هنگامی که کتاب ها آماده و برای چاپ ارسال می شود، نسخه ای از آن روی پایگاه اینترنتی دفتر اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir قرار می گیرد و قابل دسترسی است.»

مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در خصوص کتاب های جدیدالتالیف پایه پنجم و نهم نیز اظهار داشت:« اکنون این کتاب ها مراحل نهایی تالیف را می گذرانند.هر بخشی از کتاب ها که آماده می شود بدون اینکه منتظر اعتبار بخشی و آماده سازی فنی و هنری باشیم روی پایگاه اینترنتی این دفتر قرار می گیرد.»

 وی با بیان اینکه اکنون درس هایی از کتاب ریاضی، انگلیسی و عربی پایه نهم روی پایگاه اینترنتی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: «تلاش بر این است که تالیف کتاب ها تا آخر اسفندماه امسال تمام شود.