آتش سوزی در رختخواب شهروند معلول و ناتوانی وی در نجات خود، با حضور آتش نشانان به خیر گذشت.

به گزارش سرویس جوان و جامعه، همسایگان با شنیدن صدای ناله و مشاهده دود غلیظی که از اتاق شخصی معلول به بیرون متصاعد می شد در تماس با سامانه 125 این حادثه را اطلاع رسانی کردند و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 16:35 دقیقه عصر روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 90 را به شهر ری، میدان نماز، خیابان امام حسین اعزام کرد.

بهنام ریاضی افسر آماده منطقه 7 عملیات در این باره گفت: «در محل اعلام شده یک اتاق 9 متری در طبقه اول منزل قدیمی ساز 2 طبقه به مساحت حدود 80 متر مربع طعمه شعله های آتش شده بود که قبل از رسیدن آتش نشانان شخص معلولی که در آنجا محبوس شده بود که توسط ساکنین صحیح و سالم به خارج از اتاق منتقل شده بود.»

وی افزود:« آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز منزل با استفاده از لوله های آبدهی شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.پس از بازدید و بررسی علت این آتش سوزی افتادن کبریت روشن از دست شخص معلول جسمی بر روی رختخواب و در نتیجه شعله وری و سرایت به اطراف اعلام شد.»