بی توجهی به اصول ایمنی هنگام کار، باعث شد تا دست نانوای جوان در دستگاه خمیرگیری گیر کند.

به گزارش سرویس جوان و جامعه برنا، با فریادهای كمك خواهی شاطر نانوایی 34 ساله، همكاران وی در تماس با سامانه 125 درخواست كمك كردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران نیز آتش نشانان ایستگاه 14 و گروه امداد و نجات 2 را به شهر ری، شهرك دولت آباد، مجتمع رازی اعزام كرد.
 
سید هادی میرافضلی مدیر عملیات منطقه 7 آتش نشانی كه در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: «كارگر نانوایی بنام علی اكبر-ط مشغول روغنكاری دستگاه خمیرگیری روشن بود كه به دلیل بی احتیاطی، دست راست وی بین چرخ دنده ها گیر كرده و از قسمت مچ دچار آسیب شده بود. »

وی افزود:« آتش نشانان پس از بازدید و بررسی و قطع جریان برق دستگاه، با استفاده از ابزار مخصوص اقدام به برش دستگاه خمیرگیری و رهاسازی دست شاطر بی احتیاط كردند و وی را برا ی انتقال به مراكز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند.»