نجفی توانا، حقوقدان و رئیس کانون وکلا مرکز گفت:« اعتیاد نوجوانان نشان از چالش‌های رفتاری- اجتماعی دارد که در آن رشد کرده است و کودکان معتاد قربانی شرایط اجتماعی و خانوادگی هستند.»

این حقوقدان افزود: «کودکان میوه‌های نارس و نهال باغستان اجتماع تلقی می شوند. چگونگی رشد و واکنش های آن ها ارتباط مستقیم به نحوه انجام وظایف والدین دارد، پس اگر کودک و نوجوانی مرتکب جرم شود و به اعمال خلاف قانون روی آورد، قطعا ما مقصریم. در بحث اعتیاد کودکان متاسفانه این کمبود و ضعف پیش از سایر موارد حتی مهم تر از بزهکاری اطفال باید مد نظر قرار گیرد.»

وی طلاق، اعتیاد والدین، مشکل مسکن، مهاجرت و فرار کودکان از خانه را از دلایل روی آوردن نوجوانان و کودکان به مواد مخدر به علت تنبیهات بدنی دانست و گفت:« وقتی در چنین حالتی با معیارهای علمی، شما به ارزیابی اعتیاد می پردازید، به این نتیجه می رسید که کودکان قربانی شرایط خانوادگی و اجتماعی هستند. در نتیجه من به هیچ وجه با هیچ نوع تنبیهی برای کودکان موافق نیستم. اگر تنبیهی وجود داشته باشد باید مسبب واقعی این فجایع تنبیه شود. آنانی که به مسوولیت خود عمل نمی‌کنند.»

نجفی توانا افزود: «وظیفه رفتاری جامعه، معالجه و بازپروری این قربانیان است. اصولا این کودکان قربانیان مدیریت ضعیف در بخش مبارزه با مواد مخدر هستند. بهترین روش برای پیشگیری آسیب شناسی کشف علت است. ایجاد کار و افزایش قدرت خرید مردم است، حمایت از خانواده‌های ضعیف و تامین مایحتاج فرزندان دومین اقدام است. برای این مشکل باید فکر اساسی کرد تا کودکان از لحاظ رفاهی، ورزشی و تفریحی در تامین باشند. در یک کلام سیستم اقتصادی فرهنگی- اجتماعی مردم را باید دوباره برنامه ریزی کرد.»