دکتر مهدی حسین زاده به عنوان رئیس اداره فعالیت‌های اجتماعی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شد.

به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، در بخشی از این حکم آمده است: امید است در پرتو عنایات حق تعالی و استفاده از همکاری و همفکری کارشناسان اداره کل در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله موفق باشید.

دکتر مهدی حسین زاده دارای مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر مسائل اجتماعی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه است.