عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عضویت كمیته علمی برنامه بین‌المللی علوم پایه یونسكو درآمد.

به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، پروفسور معظمی عضو هیئت علمی پژوهشكده زیست‌فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عضویت كمیته علمی برنامه بین‌المللی علوم پایه یونسكو انتخاب شد.

پروفسور نسرین معظمی، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، محقق و پژوهشگر علوم پایه از سوی دبیر كل یونسكو به سمت عضو كمیته علمی برنامه بین‌المللی علوم پایه یونسكو انتخاب شد.

دبیر كل یونسكو با اشاره به نقش پروفسور معظمی كه در ارتقای همكاری‌های بین‌المللی و فعالیت های موثر وی در این زمینه، از او در مقام یك سرمایه بزرگ برای گسترش ارتباطات بین‌المللی نام برد .

برنامه بین‌المللی علوم پایه یونسكو از سال 2005 میلادی به منظور ارتقای آموزش و پژوهش در علوم پایه و كاربرد دستاوردهای حاصل در مواجه با چالش‌های محیط‌زیستی، بهبود كیفیت زندگی و تامین حقوق بشر مانند آموزش و تحصیل تدوین شد.