معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجرای مرحله دوم تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در مناطق حاشیه شهرها گفت:« بر اساس بررسی های انجام شده بیش از 10 میلیون نفر در مناطق حاشیه و سکونتگاههای غیر رسمی سکونت دارند. »

به گزارش گروه جوان و جامعه برنا،  علی اکبر سیاری در اجلاس معاونان بهداشتی و فلوشیپ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حضور رییس معاونین و مدیران این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه ساکنان مناطق حاشیه شهرها تاکنون خدمات مناسب بهداشتی را دریافت نمی کردند خاطر نشان کرد: «با تاکید مقام معظم رهبری، حمایتهای دولت و مجلس امروز در بهترین شرایط برای ارائه خدمات مناسب به مردم هستیم.»
 
وی با بیان اینکه با همت و پشتکار می توان سلامت جامعه را ارتقاء دارد، تصریح کرد: «كاهش مرگ نابهنگام مردم، افزایش امید به زندگی، كاهش ابتلاء به بیماری ها، توانمند سازی مردم، كنترل عوامل خطر، كنترل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، عدالت در سلامت و حفاظت مالی از برنامه های كوتاه مدت طرح تحول سلامت در كشور است.»

دکتر سیاری با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری، دولت و مجلس از برنامه های سلامت محور وزارت بهداشت خاطر گفت:« در حال حاضر ما در بهترین موقعیت زمانی برای ارائه خدمت به مردم هستیم چون هم حمایت مسئولان بلند پایه را داریم و هم اعتبارات مناسبی در اختیارمان قرار گرفته است.»

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی و درمانی ویژه معاونین بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور افزود:« در حال حاضر مسئولیت سلامت مردم بر عهده ما گذاشته شده است و در این راستا وظیفه داریم خودمان را از نظر علمی به روز رسانی کنیم.»
 
مدیر برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی و درمانی نیز در این همایش گفت: «در راستای برنامه تحول نظام سلامت، آموزش مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت کشور جزو راهبردهای اصلی معاونت بهداشت تعریف شده است.»

دکتر علی اردلان افزود:« دوره فلوشیپ با همکاری دانشکده بهداشت تهران طراحی شده است و در فاز نخست، معاونان بهداشتی دانشگاه ها در دوره کوهورت آموزش می بینند. در فاز دوم هم برنامه دوره فلوشیپ 10 منطقه کشور برای کارشناسان و سایر مدیران حوزه بهداشت برگزار می شود. »

مشاور معاون بهداشت خاطرنشان کرد:« این برنامه شامل آموزش های اهداف برنامه آموزش مدیریت و همچنین رهبری و برنامه های روزآمد حوزه بهداشت بود که در دو گروه 28 نفره و به مدت 4 هفته برگزار شد.»