عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «متاسفانه هنوز مشکل کمبود نیروی انسانی حوزه سلامت چه متخصص و چه پرستار و سایر گروه‌های درمانی مرتفع نشده است و این موضوع یکی از چالش‌های جدی کنونی این حوزه به حساب می‌آید.»

به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، عبدالرحمان رستمیان، گفت:« حوزه سلامت از کمبود نیروی انسانی در رنج است و با توجه به اینکه جذب نیروی انسانی نیازمند تأمین اعتبارات است، لذا این مشکل همچنان به علت نبود منابع لازم به قوت خود باقی است.»
 
وی گفت: «این کمبود نیرو بخصوص در حوزه پرستاری بیمارستان‌های دولتی را به شدت درگیر ساخته است و با توجه به اجرای طرح تحول و افزایش مراجعات به بخش‌ دولتی این بیمارستان‌ها مشکلات زیادی پیدا کرده‌اند. کمبود نیروی درمانی بر کیفیت و میزان ارائه خدمات اثر مستقیم می‌گذارد و ممکن است به افت آن نیز بیانجامد لذا باید هرچه سریعتر منبعی برای حل این معضل مهم شناخته شود. »

وی با بیان اینکه اعتبارات جذب نیرو باید از محلی جداگانه فراهم شود، خاطر نشان کرد: «منابعی که از محل هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت است، باید در محل‌های تعیین شده در بودجه صرف شود و نمی‌توان انتظار داشت این اعتبارات در اختیار جذب نیرو برای این حوزه صرف شود لذا حل معضل کمبود نیروی انسانی نیازمند اعتباراتی جداگانه است که باید برای آن فکری کرد.»