به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، هدف از برگزاری این نمایشگاه عرضه بخش كوچكی از توانمندی های علمی و فناوری كشورمان برای آشنایی و بازدید وزرا و هیئت های همراه حاضر در اجلاس بود.

در این نمایشگاه دانشگاه الزهرا (س) وزارت آموزش و پرورش ، سازمان انرژی اتمی ، پژوهشگاه هوافضا ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، پژوهشگاه رویان ، پارك علم و فناوری پردیس ، ستاد نانومعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش و فناوری وزار ت علوم ، پژوهشكده بیوتكنولوژی ، دفتر انتقال فناوری سازمان تحقیقات كشاورزی و شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان محصولات و ایده های نوآوری خود را عرضه كردند .
همچنین مواردی از قبیل نانو و بایوتكنولوژی ، هوفضا ، صنایع دستی و میراث فرهنگی ، انرژی صلح آمیز هسته ای ، سلول های بنیادی ، تكنومارت ،تجهیزات پزشكی ، انرژی و مواد و تجهیزات آموزشی در این نمایشگاه ارائه شده است . 

در این نمایشگاه امكاناتی فراهم شده تا برگزاری ورك شاپ ، انجام مذاكرات و انعقاد تفاهم نامه نیز امكان پذیر باشد .