اشرف بروجردی معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور ‌دولت اصلاحات در گفتگو با گروه دختران و زنان برنا، با بیان این مطلب افزود: علت احساس ناایمنی دختران و زنان در جامعه ما به نوع ادبیات و گفتمانی برمی گردد که در طول 8 سال گذشته در جامعه رواج پیدا کرده است. اینکه زنان با خانه نشینی، جداسازی در محیط کار، عدم وجود مدیر در فضای سیاست و ایجاد فضای ناعادلانه در همه شئون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی تعریف شدند این تفکر را در میان آنان به وجود آورده است که حمایت کننده قوی ندارند.

این فعال حوزه زنان با تاکید بر نقش موثر نهادهای مرتبط با امنیت در جامعه اظهار کرد:‌ احساس ناایمنی در جامعه زنان بعد از جریان اسید پاشی امسال تقویت شد چرا که نیروی انتظامی به جای حراست از زنان، آنها را وادار به ارائه رفتارعامه پسند می کند مانند آنچه که در برخورد گشت ارشاد می بینیم.

بروجردی اظهار کرد: تنها نیروی انتظامی نیست حتی قوه قضائیه نیز از زن به عنوان یک انسان و صاحب حق دفاع نمی کند، اینگونه عملکردها سبب می شود زن احساس ایمنی لازم را نداشته باشد و برای تامین نیاز حمایتی و مالی به ابزاری در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار بگیرد.

این جامعه شناس با بیان اینکه رفتار جامعه با زن با رویکرد کلامی و قانونی مدیران آن جامعه تعریف می شود اظهار کرد: لازم است تا رویکرد جامعه ما به زنان دوباره و براساس نیاز دختر امروز جامعه تعریف شود نه براساس تلقی مدیران.

بروجردی با اشاره به رویکرد ناعادلانه قانون و جامعه به زنان تصریح کرد: این نوع دیدگاه سبب می شود امنیت لازم برای زنان تامین نشود و در نهایت این خود زنان باشند که برای خود حریم تعریف می کنند و به حراست از خودشان بپردازند.

معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور ‌دولت اصلاحات با اشاره به نقش زنان در این امر گفت: در برخی موارد زنان نیز مقصرند رفتار آنها نباید به گونه ای باشد که افراد در دسترسی تلقی شوند و باید خودشان برای خود حریم قائل باشند اما باید بدانیم که رفتار زنان براساس کنش اولیه نیست بلکه واکنشی است به فرهنگ و رفتار جامعه ای که در آن زندگی می کنند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: