مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار جوان و جامعه برنا عنوان کرد: «بدون شک شورایاری‌ محلات نهادی اجتماعی است که 3 کار مهم و اساسی بر‌عهده دارد و اگر به‌خوبی از آنها استفاده شود، مشارکت مردم در اداره جامعه بیشتر خواهد شد.»

این عضو شورای شهرتهران در‌ادامه سخنان خود گفت: «اولین وظیفه شورایاری‌های محلات، نظارت بر فعالیت‌های مدیران شهری است و شورایاری‌ها  چشمان تیزبین ما، در محلات محسوب می‌شوند.»

طلایی همچنین اظهار کرد: «نیازسنجی و پیگیری مطالبات مردم، یکی دیگر از وظایف شورایاری‌های محلات است و این نهاد از‌آنجا که به مردم نزدیک هستند و به‌خوبی با نیازهای آنها آشنایی دارند، حقیقتاً می‌توانند به‌عنوان عاملی موثر عمل کنند.»

سردار طلایی با‌اشاره به‌اینکه سومین عملکرد شورایاری‌های محلات، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در محلات است، عنوان کرد: «شورایاری‌ها می‌توانند با‌توجه به منابع مالی و فضایی که در‌اختیار دارند، مردم را جذب کرده و عهده‌دار این فعالیت‌ها شوند.»

طلایی همچنین تصریح کرد: «شورایاری‌های محلات نهاد نوپایی است و در مسیر رشد و تکامل قرار دارد. در سه دوره گذشته، پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته و امیدواریم در دوره چهارم، شاهد پیشرفت‌های بهتری باشیم.»