به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، مرکز جامع درمان بیماران دیالیزی و پیوند کلیه و بخش همودیالیز و دیالیز صفاقی به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با حضور دکتر ناصر سیم فروش رئیس قطب ارولوژی ایران و دکتر سیداحمد تارا مدیرکل دفتر تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت و جمعی ازبیماران کلیوی و خیرین افتتاح شد.

مرکز جامع درمان بیماران دیالیزی و پیوند کلیه با حدود سه هزار مترمربع مساحت دارای بخش های دندانپزشکی، آزمایشگاه، نفرولوژی، گوارش، قلب، گوش و حلق و بینی، درمانگاه سرپایی و داروخانه است.تمامی هزینه های این ساختمان و تجهیز بخش های مختلف ازسوی خیرین و نیکوکاران پرداخت شده است.حال آنکه تمامی خدمات ارایه شده به بیماران تحت پوشش انجمن بیماران کلیوی کشور در این مرکز صددرصد رایگان است.

همچنین بخش همودیالیز نیز با 9 تخت و تمام امکانات و تجهیزات دایروآماده خدمات رسانی به بیماران تهرانی وسایربیماران ازسراسر کشور است.