به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، دکتر عباسی مقدم در همایش قرآن، سلامت و سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: یک سرمایه بزرگ علمی و معنوی را در دانشگاه علوم پزشکی فسا شاهدیم که امیدوارم در دانشگاه ها و شهرهای دیگر هم به نسبت شاهدش باشیم، البته استعداد در همه جا هست ولی این شکوفایی که در این دانشگاه دیده می شود جای تقدیر و تشکر دارد.

رییس مرکز قرآن و عترت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور افزود: تدبر و مطالعه قرآنی و توجه به مضامین قرآنی باید یک فرهنگ شود.

وی با اشاره به اینکه تدبر، موضوع بسیار حیاتی و راهبردی در ارتباط با توسعه فرهنگ قرآنی است، بیان داشت: شاهراه و راهبرد مهم توسعه فرهنگ قرآنی این است که تدبر درقرآن و عترت و تدبر در مضامین و مفاهیم عترت باید همگانی شود.

رییس مرکز قرآن و عترت وزرات بهداشت افزود: تدبر در قرآن فقط برای مومنین نیست همانطور که در قرآن به آن اشاره شده است مشرکین و کافرین نیز باید در قرآن تدبر کنند.

دکتر عباسی مقدم با اشاره به اینکه پژوهش ها باید بیشتر به سمت مشکلات جامعه باشد، گفت: زندگی فردی و اجتماعی و سبک زندگی ما باید براساس قرآن شکل گیرد و از آن بالاتر جامعه ما قرآنی تر شود و در این مسیر حرکت کنیم .

به گفته وی باید مطالعات را درقرآن و در عمق اندیشه ها و آموزه های قرآن توسعه دهیم و در سایه آن بر مباحث عترت بیشتر تامل و دقت کنیم تا دشمنان نتوانند خرافات را به جای مباحث عترت به ما تحمیل کنند.

وی ضمن اشاره به مقوله قرآن پژوهی و سلامت، بر بالاتر رفتن کیفیت و کمیت مقالات و پژوهش ها تاکید کرد