به گزارش سرویس اجتماعی برنا،سردار بهمن کارگر در حاشیه بازدید از قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی کرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود:استان کرمانشاه به لحاظ امنیتی و اقدامات نوروزی از وضعیت خوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه هرزمان نیروی انتظامی با اقدامات خود در عرصه اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی حرکت کرد در مأموریت های خود موفق بوده است،خاطرنشان کرد:پلیس بدنبال جلب مشارکت مردم در تمام عرصه هاست.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس باید از پیشگیری اجتماعی عبور و به پیش بینی اجتماعی برسد،افزود:پلیس اول باید پیش بینی کند و سپس پیش سازی نماید.

سردار کارگر با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی در سال 1390 بدنبال اقتدار مدرن که همان اقتدار نرم است،اظهار داشت:امروز رفتار ماموران پلیس مبنای قضاوت مردم در مورد این نیرو می باشد.

وی با بیان اینکه رفتار ماموران نیروی انتظامی با مردم باید تؤام با احترام باشد،خاطرنشان کرد:حفظ شأن و فرهنگ مردم در ماموریت های پلیس نباید فراموش شود.