به گزارش سرویس اجتماعی برنا، این مطلب در جمع مدیران شهری استان‌ آذربایجان شرقی و شهر‌های سبزوار، خورموج، بستان ، سمیرم و محمد‌شهر کرج مطرح شد. فاطمه صالح گفت: باید مردم را با خود امدادی و دگرامدادی آشنا کرد تا نجاتگر جان اطرافیان در ساعت‌های اولیه وقوع حوادث باشند همچنین ضرورت دارد مردم به اهمیت استفاده از اقداماتی در حوزه پیشگیری نظیر مقاوم‌سازی اجزای غیر‌سازه‌ای مثل بوفه،کمد،لوستر و...در خانه‌هایشان پی ببرند و بهترین و صحیح‌ترین واکنش را از خود نشان دهند.

وی ادامه داد: تشکیل گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محلهبا حضور 55 نفر در هر گروه ادامه خواهد داشت و کانکس تجهیزات در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و نیز مسیر‌ها برای اجرای تخلیه امن اضطراری شناسایی و به آنان معرفی خواهد شد تا در حوادث غافلگیر نشوند. همچنین مانور مشارکت مردمی و تخلیه امن اضطراری در محلات برگزار می‌شود.