به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محمد ناظمی اردکانی در مراسم مهندسی نام گزینی اظهار داشت: تاکنون 100میلیون سند ولادت در پایگاه ثبت احوال به ثبت رسیده که 49میلیون آن متعلق به دختران و 51میلیون دیگر به پسران تعلق دارد.تعداد عناوین دختران 221هزار تنوع دارد. این در حالی است که برای پسران 202هزار تنوع اسمی ذکر شده است.

وی افزود: بیشترین تنوع اسم سال 1306 با 15هزار نام و کمترین تنوع سال 1377 با 4هزار نام جدید بوده است.

ناظمی اردکانی گفت: از زمان تاسیس سازمان تا امروز 2میلیون و400هزار نفر به نام محمد و 4میلیون نفر به نام فاطمه ثبت شده اند که سازمان با توجه به حساسیت نام گذاری کتابی چاپ کرده است و در هر استان کمیته نام گذاری تشکیل داده اند.

رییس سازمان ثبت احوال خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهند که نام ها براساس فرهنگ جامعه صورت می گیرد و برگزاری این گونه همایش ها برای نام گذاری صحیح صورت می گیرد.

وی افزود: پیش از انقلاب برای نام گذاری جهت گیری هایی صورت می گرفته که امروز ماندگاری به گونه فرهنگی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا کتاب فرهنگ نام گزینی در قالب 5هزار نام امروز با حضور حداد عادل و ناظمی اردکانی به رونمایی شد.