به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از كمیته امداد ، اكبر میرشكار با اشاره به وجود تعدادی از دختران بازمانده از تحصیل در جمع مددجویان این نهاد اظهار داشت: متاسفانه عوامل اجتماعی و اقتصادی در پیشینه زندگی این افراد موجب بازماندن آنها از تحصیل شده كه حوزه فرهنگی امداد امام (ره) با همكاری و تعامل سایر نهادها، تلاش در جهت ارتقاء عزت نفس و خودباوری آنان را سرلوحه خود قرار داده است.

این مقام مسوول در كمیته امداد امام خمینی (ره) افزود:این طیف مددجویان كمیته امداد در محدوده سنی 18 تا 24 سال هستند و در سنین آغاز جوانی قرار دارند، بنابراین هدایت های اجتماعی كه مجموعه ای از مشاوره های روحی و روانی، شغلی، خانوادگی و تحصیلی است یك ضرورت حیاتی به شمار می رود.