عباس حاج رسولیها در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر برای راه اندازی متروی اصفهان نیازمند واگن هستیم که در این زمینه با چند شرکت از جمله یکی از شرکت های چینی وارد مذاکره شده ایم.

رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه هم اکنون هیچ کدام از مذاکرات جواب نداده است، افزود: با توجه به هدفمندی یارانه ها باید هرچه سریع تر متروی اصفهان راه اندازی شود تا هیچ مشکلی در زمینه حمل و نقل شهری برای مسافران به وجود نیاید.

حاج رسولیها  با بیان اینکه 10 کیلومتر از مترو اصفهان آماده راه اندازی است، تصریح کرد: اتمام عملیات ساخت مترو و راه اندازی آن همکاری و تعامل مجلس و شهرداری را می‌طلبد.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای ساخت هر کیلومتر مترو به 5 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، گفت: باید برای ساخت و تکمیل خط 2 مترو سالی 100  میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شود تا امکان خرید واگن فراهم شود.

این مقام مسئول در پاسخ به برنا مبنی بر اینکه آیا همچنان شورای شهر تاکید بر عبور مترو از خیابان چهارباغ اصفهان را با توجه به تاریخی بودن این خیابان دارد ، توضیح داد: قرار شده که ایستگاه متروی چهارباغ در عمق بیشتری قرار گیرد که در این زمینه نیز باید بناها و مغازه هایی که در اطراف محل ایستگاه قرار دارد به تملک دربیاید.