به گزارش سرویس اجتماعی برنا،به اطلاع تمامی مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی كه برگ اماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ اول تیر ماه سال 1390دریافت داشته‌اند می رساند كه نحوه و چگونگی اعزام به خدمت دوره ضرورت آنان در قالب برگ اعلام محل مراجعه به اطلاع رسیده است و این قبیل افرادباید براساس اطلاعات مندرج در آن برگه اقدام نمایند.

لذا آن دسته از مشمولانی كه به هر دلیل تا كنون موفق به دریافت برگ اعلام محل مراجعه نشده می‌توانند به نزدیكترین دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذكور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار کنند.

تاكید می شودكه مشمولان باید در تاریخ تعیین شده اوراق مربوط به اعزام خود را مانند: برگ اعزام به خدمت، برگ واكسیناسیون، برگ اعلام محل مراجعه و سایر مدارك مورد نیاز از جمله شناسنامه، كارت ملی و ... در هنگام مراجعه به وظیفه عمومی به همراه داشته باشند.