به گزارش سرویس اجتماعی برنا، این خانواده پس از بازگشت از سفر هنگامی که مشغول تخلیه وسایل خود از درون خودرو بودند متوجه وجود یک حلقه مار درون محفظه موتور خودرو شدند و بلافاصله در تماس با سامانه 125 از آتش‌نشانی درخواست کمک کردند.

آتش‌نشانان ایستگاه 24 ساعت 12 و 48 دقیقه امروز با دریافت ماموریت برای شکار مار یاد شده راهی محل اعلام شده در خیابان ده حقی، کوچه ابراهیمی شدند.
آتش‌نشانان با بکارگیری گاز CO2 پس از بی حس کردن این جانور آن را از موتور خودرو بیرون آوردند و به نگرانی اعضای خانواده پایان دادند.

آتش‌نشانان این مار را به ایستگاه خود منتقل کردند تا به مرکز نگهداری این گونه حیوانات تحویل داده شود.