سهیلا صادق زاده معاون اجرایی اداره کل شهرسازی و طرح های توسعه شهری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب گفت: پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 ، نقشه های یک پانصدم آن تهیه می شود و بنا به خواسته اهالی محل این طرح برای کل محدوده اراضی نعمت آباد  اجرا خواهد شد.


وی در ادامه به احداث پارک ایران کوچک در این محدوده اشاره کرد و گفت: در طرحی که تهیه شده است، احداث پارک ایران کوچک مورد نظر است که در آن همه استان ها به معرفی فرهنگ و سنن خود می پردازند.

به گفته صادق زاده در بخش دوم قسمت شمالی اراضی نعمت آباد از یکدیگر جدا می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: همه مشخصات این طرح در مقیاس یک پانصدم تهیه و در ابعاد مختلف اجرایی می شود.

صادق زاده تاکید کرد که این طرح به شکل سه بعدی تهیه می شود و در آن کاربری، عرض معابر، کف سازی ، جداره ها ، نما و سایر موارد مشخص و تهیه خواهد شد.