سجاد رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: اداره نظارت و اعتبار بخشی در صدد است تا در سال جاری اعتبار بخشی در مراکز درمانی را بر اساس استاندارد های ملی در کشور اجرا کند و در این راستا بادر نظر گرفتن معیارهای تعیین شده به هر مرکز درمانی بودجه اختصاص دهد.

رییس اداره نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت ادامه داد: بر این اساس کتاب استاندارد های اعتبار بخشی ملی مراکز درمانی کشور تهیه و تدوین شده است.

رضوی با بیان این مطلب که استانداردهای جدید از سوی وزیر بهداشت به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است، افزود: پس از ابلاغ استانداردهای ملی، بیمارستان های كشور به منظور ارایه خدمات درمانی موظف به رعایت موارد تعیین شده هستند.

رییس اداره نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت با اشاره به این که می توان گفت استاندارد ملی تدوین شده برای بیمارستان های كشور بیمار محور است، اظهار داشت: بر اساس استانداردهای جدید، اعتباربخشی بیمارستان ها بر اساس رضایتمندی بیماران خواهد بود.