به گزارش سرویس اجتماعی برنا،ماموران انتظامی شهرستان های ایرانشهر و زاهدان طی چند عملیات موفق شدند بیش از 10 هزار عدد قرص متادون و آمپول تمجیزک را کشف و ضبط کنند. این کشفیات هفته گذشته طی پاکسازی از مناطق آلوده شهرستان زاهدان و در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری کشف و ضبط شد.

این گزارش حاکی است، ماموران انتظامی شهرستان های زاهدان و ایرانشهر طی این مدت مقدار 97 کیلو گرم تریاک را در بازرسی از چند دستگاه خودرو و یک منزل مسکونی کشف کردند.

بنابر این گزارش، در این رابطه 8 نفر متهم دستگیر و به همراه مواد مخدر کشف شده به مقامات قضایی معرفی شدند.